Redovisning

Vi är din redovisningskonsult i Örebro som hjälper dig med allt som rör ditt bolags ekonomi.

Löpande bokföring

Vi tar hand om ditt företags dagliga bokföringsbehov och noggrant registrerar och klassificerar alla dina ekonomiska transaktioner. Att ha ordning på bokföringen är en grundläggande del av att driva ett framgångsrikt företag och vi hjälper till att säkerställa att allt är korrekt och uppdaterat.

Lönehantering

Vi hanterar allt som har med löner att göra. Detta innebär att vi beräknar löner, sköter utbetalningar, hanterar skatter och sociala avgifter, och ser till att allt rapporteras korrekt. Vi tar bort stressen från lönehanteringen så att du kan fokusera på din verksamhet.

Momsredovisning

Vi hjälper till med att beräkna och rapportera din moms. Detta innebär att vi ser till att allt är korrekt och lämnas in i tid, vilket hjälper till att undvika potentiella böter eller andra problem med Skatteverket.

Bokslut

När året är slut förbereder vi ditt bokslut. Detta innebär att vi sammanställer alla dina ekonomiska transaktioner för året och gör de justeringar som behövs för att visa en korrekt bild av ditt företags ekonomiska tillstånd.

Årsredovisning

Vi förbereder din årsredovisning, vilket innebär att vi sammanställer en omfattande rapport över ditt företags ekonomiska aktiviteter under det gångna året. Detta inkluderar resultat- och balansräkningar, kassaflödesrapport och noter.

Inkomstdeklaration

Vi hjälper till med att förbereda och lämna in din inkomstdeklaration. Vi ser till att allt är korrekt, att alla avdrag och krediter utnyttjas, och att deklarationen lämnas in i tid.

Rådgivning

Vi erbjuder skräddarsydd rådgivning för att hjälpa dig att ta smarta ekonomiska beslut. Detta kan innefatta budgetering, skatteplanering, investeringsrådgivning och mer. Vi är här för att hjälpa ditt företag att växa och blomstra.

Skattedeklarationer

Skattedeklarationer är en viktig del av affärsverksamheten. Vi hjälper till med att beräkna och inlämna dessa korrekt och i tid, minimerar potentiella böter och maximera möjligheter till återbetalningar. Med oss kan du känna dig trygg, din skattehantering är i goda händer.

Din redovisningskonsult i Örebro

Vi på Stubbens Redovisning och Transport förstår att varje företag är unikt. Våra tjänster är anpassade för dina specifika behov och mål. Oavsett om du är ett nystartat företag som behöver hjälp med att sätta upp din bokföring eller ett väletablerat företag som behöver avancerad rådgivning så är vi här för att hjälpa dig.